Monday, August 31, 2009

Pang-apat

Muli, habang Ka-chat si Web.

Me: May sasabihin ako.
Web: Ano?
Me: Tulad mo ako.
Web: Gago!

This is the most straightforward revelation so far. Walang patumpik tumpik. Swak na swak.

No comments:

Post a Comment

reactions?