Saturday, December 12, 2009

Sa Baguio

Desidido na ako. I said to myself. I couldn't contain the feeling anymore. I already wanted to meet my cyberspace inspiration. I already wanted to see McCoi in person.

December 5th. Naisakatuparan ang plano. Tumulak ako pa-Baguio.

After more than 7 hours of anxious travelling, I finally arrived. It was half past 8. He wasn't at the station yet. Pagbaba ko ng bus, I instictively looked for a cigarette vendor. Meron. Sa may bangketa. Hindi muna ako bumili. I stood there for a few minutes, tumingin sa mga tao, tinext si McCoi kung nasaan na siya, at tumawid sa kabilang bangketa para bumili ng yosi. Gusto kong pahirapan ang sarili ko inisip ko.

"Manong, duwa nga Marlboro Lights man." I tried my best not to sound like I'm a stranger. Trip ko lang.

"Gold?" Sabi ni Manong.

"Wen." Sabi ko kahit na "Duh!Whatever!!" ang gustong isagot ng bitchera kong isip.

Just as manong vendor was handing me my fix, I looked to my right. May katitigil na taxi not too far from where I was standing. Nakatingin sa akin yung pasahero. Nagtama mga mata namin. Yumuko agad ako. Nanginginig na sinindihan ang yosi. I know he has the most beautiful eyes, but i never thought those could ever be more beautiful and sparkling in person.

Right then, I knew it was him.

I know it is him. It IS him.

I felt the Magic. I know now where forever begins.